Uživatel: Přihlásit se Vytvořit nový profil
Akce: Nové téma Náhled pro tisk RSS Nové příspěvky
Vyhledat
Navigace: Hlavní stránka >> Diskuze o vagonwebu >> Sci-Fi řazení >> Téma
Strana: 9 z 54 Předchozí První 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Poslední Následující
Téma:
Vymýšlíme si řazení   (1334 Příspěvků)
Pechar146 - 01. 07. 2019 08:46
Však právě proto. Mnou navrhované vozy mají loketní opěrky vždy pevné, a v nich zásuvky 230V(případně i 5V).
Ono menší - záleží co na ten stolek chceš, "Človeče, nezlob se" se v Bdpee a Bdmpee233, na rozdíl od velkých notebooků(ty se naopak vejdou na konkrétní místo v 471).
Ale má to taky svoje - když je stolek k loketní opěrce, nemá nohu - a já si ty svoje můžu natáhnout o to lépe...
K Aee142/Bee238: Ale suchý zip a polštář by bodnul...
Až bude situace tak dobrá, tak by se dala udělat výměna sedadel - původní sedadla Bpee237 dostanou vozy pro RR, a Bpee237 Borcad LSE(Comfort nikdy, to by se celá ta legrace za chvíli opakovala znova).
Kolik vlastně měří ten, co vymyslel Borcad Comfort?
Určitě méně než 185 cm...
Totéž platí o tom, co vymyslel MSV typ Bdmpee233...
Kocicak - 01. 07. 2019 08:03
Stolek v opěrce je nešťastný řešení, je menší než vyklápěcí a opěrky kvůli němu nejdou zvednout.
Pechar146 - 01. 07. 2019 07:49
S Aee142 nemám nic, ale Bpee237 jsou lepší než Bdmpee233 se svými trpasličími sedačkami. Celý vlak je jako jeden celek(a nikoliv jako jakási slátanina, nejvíce u "Ex3" do Budapešti).
Ale Bpee237 mají ještě jednu věc. V leteckém uspořádání mají sedadla stolek v loketní opěrce - což je výborný nápad, ale nesměla by ho realizovat "Zpras Znova Žumperk"

Jestliže budou rychlíky Praha-Děčín a Ústí nad Labem-Cheb vedeny hůře(česky trvanlivěji), a byla řeč o Chebu, znamená to, že Bpee237 budou opět hýčkat cestující Praha-Plzeň-Cheb? Nebo co si pod tím mám představit?
Baal - 29. 06. 2019 21:13
Pechar:
Co máš furt v řazení s tím Aee142? Po (A)Bpee je to nejhorší jednička, který, kdyby neměl tak zprasený rozmístění sedaček v jedničce, tak by byl nejméně pohodlným, ty sedačky nemají ani boční opěrky na hlavu a máš je i rozměrově stejný jako v Bee, nebo Bpee a liší se jen barvou. Ty vagóny by šly, kdyby tam dali sedačky typu AB, případně styl Xmz.
Pechar146 - 28. 06. 2019 11:01
Co myslíte, dal by se rychlíkový provoz pokrýt 90 lokomotivami?
Pechar146 - 28. 06. 2019 09:40
Pechar146 - 27. 06. 2019 21:27
Sice se možná orientuju v kanonickém a trestním právu...ale smlouvy...
Amz - 27. 06. 2019 20:42
ČLÁNEK 3
VYBAVENÍ VOZIDEL A SLUŽBY VE VLAKU
1. Vozidla musí být jednotného firemního vzhledu dopravce, zvnějšku označena na každé straně směrovými tabulemi, na kterých bude zobrazováno nejméně číslo linky (R8) a název konečné stanice vlaku. Vozidla musí být vybavena označením Objednatele v rozsahu podle článku 12 odst. 8 této Smlouvy.
2. Všechny nástupní dveře pro cestující musí být centrálně zavírané a za jízdy blokované. Nejpozději od začátku platnosti jízdního řádu pro období 2022/2023 musí být vybaveny systémem stranově selektivního blokování dveří, jejichž odblokování provádí strojvedoucí nebo jiný člen vlakového doprovodu.
3. Všechny vlaky musí umožnit cestování ve druhé (2.) vozové třídě a první (1.) vozové třídě s vyšším přepravním standardem. Sklopná sedadla mohou být nabízena, ale do celkové kapacity vlaku stanovené podle článku 2 této přílohy se započítávají pouze do počtu deseti (10) procent sedadlové kapacity. Vnitřní prostory vlaku musí být dobře větrané a klimatizované, přičemž na vozy Pravidelných posil se podmínka vybavení klimatizací vztahuje od začátku platnosti jízdního řádu pro období 2022/2023.
4. Prostory pro cestující ve 2. třídě, ve kterých jsou umístěna jiná než sklopná sedadla, musí být prostorově odděleny od nástupních prostor. Místa k sezení pro cestující 2. třídy
a) musí být vybavena měkkými, pohodlnými sedadly, uzpůsobenými pro pohodlné cestování v délce 1- 3 hodiny, vysokou celoplošnou opěrou zad a s výjimkou sklopných sedadel opěrkami hlavy,
b) s výjimkou prostoru mezi sousedními sedadly musí být vybavena pevnými nebo sklopnými opěrkami rukou,
c) s výjimkou sklopných sedadel musí být vybavena pevným nebo sklopným stolkem, přičemž umístění společného stolku pod oknem postačuje pro vstřícná sedadla ve velkoprostorovém oddíle v uspořádání (2+2) a v oddíle s uspořádáním (3+3) ve 2. třídě,
d) musí být vybavena v prostoru nad sedadly či na jiném vhodném místě odkládacím prostorem (policí) na zavazadla, který musí mít průhledné dno (např. kovové, plastové, síťové, prosklené),
e) musí být vybavena zásuvkou 230V určenou pro napájení drobné elektroniky v počtu alespoň jedné (1) zásuvky na čtyři (4) pevná místa k sezení, přičemž na vozy Pravidelných posil se tento požadavek vztahuje od začátku platnosti jízdního řádu pro období 2022/2023 a
f) na šířku vozové skříně mohou být umístěna nejvýše čtyři (4) místa k sezení.
5. Z kapacity každé Kmenové soupravy musí být vyhrazeno alespoň padesát čtyři (54) míst k sezení v 1. třídě. Prostory pro cestující v 1. třídě musí být odděleny dveřmi od prostor 2. třídy a od nástupních prostor. Vedle splnění požadavků podle odstavce 4 písm. a) až d) musí prostory pro cestující 1. třídy splňovat podmínku vybavení zásuvkami 230V pro napájení drobné elektroniky v počtu alespoň jedné (1) zásuvky na dvě (2) pevná místa k sezení a podmínku umístění nejvýše tří (3) míst k sezení na šířku vozové skříně.
6. Každý cestující ve vlaku musí mít možnost využít WC, přičemž je požadováno 1 WC na nejvýše sto (100) míst k sezení ve vlaku. Je požadován uzavřený systém WC, přičemž na vozy Pravidelných posil se tento požadavek vztahuje od začátku platnosti jízdního řádu pro období 2022/2023.

7. V každém vlaku musí být vyhrazeno místo pro přepravu alespoň
a) jednoho (1) dětského kočárku na každých padesát (50) míst k sezení3,
b) šestnácti (16) cestujících s dětmi a
c) dvou (2) jízdních kol (variantně v zimním období páru lyží) na každých 50 míst k sezení4 v Kmenové
soupravě.
Místa podle písm. c) tohoto odstavce mohou být variantně použitelná pro přepravu dětských kočárků nebo imobilních osob, přednost musí mít pak přeprava dětských kočárků či imobilních osob.
8. Pro přepravu imobilních osob na invalidním vozíku musí být v každém vlaku zajištěna alespoň dvě (2) místa. Nástup a výstup imobilních osob na invalidním vozíku musí být zajištěn ve všech stanicích a zastávkách, kde mají tyto osoby zajištěn přístup na nástupiště. V každém vlaku musí být k dispozici alespoň 1 bezbariérově dostupné WC, využitelné pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
9. Jsou-li nabízena na Dopravní výkony podle této Smlouvy nová vozidla, pořízená z výroby pro účely plnění této smlouvy, musí splňovat požadavky podle požadavků TSI PRM (univerzální toaleta, předepsané požadavky na průchozí prostory, šířku dveří, předepsaný audiovizuální informační systém apod.), v případě modernizací vyššího stupně modernizovaná část interiéru a exteriéru stávajících vozidel musí být rovněž upravována podle TSI PRM.
10. V každém voze podle této Smlouvy musí být dostupné „Wi-Fi“ připojení s přístupem k internetu, přičemž na vozy Pravidelných posil se tato povinnost vztahuje od začátku platnosti jízdního řádu pro období 2022/2023.
11. V každém vlaku podle této Smlouvy musí být pro cestující zajištěna možnost objednat si občerstvení, které tvoří alespoň teplé a studené nápoje a studené snacky.
12. Ve vlaku musí být police nebo vyhrazená místa pro uložení objemných zavazadel.
Amz - 27. 06. 2019 20:41
Strašidlo: Stačí si přečíst smlouvu na R8 a věděl bys, že tam je požadavek na vozíčkáře i kočárky. winking smiley


ČLÁNEK 12
KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
1. Dopravce se zavazuje Dopravní výkony zajistit soupravami sestavenými,
2. Pro nasazení vozidel zpracuje Dopravce
a) plán pravidelného řazení jednotlivých vlaků u každého vlaku sestavený zvozů Kmenové soupravy a z vozů Pravidelných posil a
b) seznam vozidel, která budou používána při plnění této Smlouvy pro Kmenové soupravy a Pravidelné posily, s uvedením s jednoznačného identifikátoru u každého vozidla.
Dokumenty podle tohoto odstavce předloží Dopravce Objednateli nejpozději jeden měsíc před zahájením platnosti každého jízdního řádu.
a) z vozidel odpovídajících základním kapacitním a kvalitativním požadavkům uvedených v příloze č. 7 této Smlouvy (dále jen „Kmenové soupravy“),
b) zvozů posilových odpovídajících kapacitním a kvalitativním požadavkům odpovídajících poptávce nad úroveň Kmenové soupravy, uvedených v příloze č. 7 této Smlouvy (dále jen „Pravidelné posily“).
c) z dalších posilových vozů podle odstavce 5 tohoto článku, provozovaných za zjednodušených kvalitativních požadavků, této Smlouvy (dále jen „Sezónní posily“).
uvedených v příloze č. 7
3. Dopravce se dále nad rámec povinností podle odstavce 1 tohoto článku zavazuje poskytovat služby ve vozidlech v následující minimální kvalitě:

a) umožnit přepravu dětských kočárků, jízdních kol, variantně lyží vrozsahu a za podmínek stanovených v příloze č. 7 této Smlouvy,
b) zajistit čistotu interiéru nasazených drážních vozidel,
c) zajistit bezzávadný odjezd soupravy z výchozí stanice, souprava musí být uklizena, musí být
odstraněna graffiti z vnějšího nátěru vozidel a z jejich interiéru,
d) před odjezdem soupravy z výchozí stanice vyprázdnit odpadkové koše,
e) před odjezdem soupravy z výchozí stanice musí být každé WC v soupravě vybaveno hygienickými
prostředky (alespoň toaletní mýdlo a papír, prostředek na osušení rukou),
f) před odjezdem soupravy z výchozí stanice musí být na každém WC zajištěna tekoucí voda, včetně
vody na mytí rukou,
g) zajistit ve vnitřních prostorách pro cestující alespoň teplotu 18° C, v případě, že je vozidlo
vybaveno klimatizací, musí být tato klimatizace funkční,
h) zveřejnit ve vozidlech telefonní čísla pro nouzová volání,
i) umožnit rezervaci místa v předmětných vlacích, místenkové vozy a rezervovaná místa před
odjezdem vlaku z výchozí stanice viditelně označit, ve vlacích provozovaných na základě této
Smlouvy nesmí být vyžadována povinná rezervace jednotlivých standardních míst k sezení,
j) před odjezdem vlaku ze stanice zajistit, aby dveře vlaku byly uzavřeny a dveře, které nejsou
určeny k nastupování a vystupování cestujících (např. průchozí dveře na konci vlaku), byly
zajištěny proti neoprávněnému či samovolnému otevření a
k) zajistit řazení každého vlaku podle Plánu pravidelného řazení vlaků.

4. Dopravce se zavazuje, že odbavení cestujících (kromě dodržování tarifních podmínek stanovených v článku 16) a poskytování služeb v tarifních bodech (železničních stanicích a zastávkách) obsluhovaných vlaky podle této Smlouvy bude splňovat následující minimální požadavky:
5. V období maximální sezónní poptávky typu Vánoc (zpravidla poslední pracovní/školní den před Vánocemi a Nový rok), Velikonoc (zpravidla poslední školní den a čtvrtek před Velikonocemi a Velikonoční pondělí), začátku a konce letních prázdnin a poslední pracovní den a poslední volný den, kdy vlivem státního svátku vznikne souvislé třídenní volno je Dopravce oprávněn pro účely naplnění požadavků na přepravu cestujících podle této Smlouvy nasadit na vlaky další posilová vozidla nad rámec Pravidelných posil, která má k dispozici a která nemusí splňovat podmínky a kvalitativní požadavky, uvedená v odst. 2 a odst. 3 tohoto článku a odpovídající Kmenovým soupravám nebo Pravidelným posilám. Za období platnosti příslušného jízdního řádu se jedná o 6 až 14 dní. Vymezení těchto dní pro příslušný jízdní řád navrhne Dopravce do třiceti (30) kalendářních dní před platností jízdního řádu. Pokud Objednatel nevyjádří s vymezením do deseti (10) pracovních dní písemně nesouhlas, má se za to že návrh Dopravce odsouhlasil.
Onasazení Sezónních posil může Dopravce požádat Objednatele i vjiný den, má-li důvodné předpoklady zvýšené frekvence sohledem na konání významných akcí např. kulturního nebo sportovního charakteru, převyšující svým významem konkrétní region. Nasazení Sezónních posil je v takovém případě možné na základě písemného souhlasu Objednatele.
6. Po dobu plnění smlouvy je Dopravce oprávněn používat vozidla uvedená v seznamu podle odst. 2 písm. b) tohoto článku na dopravních službách, které nejsou předmětem této Smlouvy, pouze s předchozím písemným svolením Objednatele.
7. Dopravce se zavazuje za účelem rozšíření zpřístupnění vlaků a železniční dopravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace:
b) zajistit, aby vozidla, jimiž je zajištován Dopravní výkon, vyhovovala alespoň požadavkům blíže vymezeným v příloze č. 7 této Smlouvy,
c) zajistit ve vozidle přítomnost vyškoleného personálu k zajištění přiměřené pomoci osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,
d) při odbavení poskytnout přiměřenou pomoc i osobám se zrakovým nebo sluchovým postižením bez pomoci cizí osoby, a umožnit nákup jízdního dokladu pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P ve vozidle bez manipulační přirážky,
e) na vývěskách nebo jiným vhodným způsobem v tarifních bodech, kde vlaky tvořící Dopravní výkon podle této Smlouvy zastavují, zveřejnit informace o přepravě osob s pohybovým postižením (zejména pro osoby na vozíku) s označením přístupnosti vlaků,
a) umožnit nástup, výstup a pohyb osob somezenou schopností pohybu a orientace bezbariérovým přístupem do vozidla či zdvíhací plošinou, pokud to prostorové možnosti železniční infrastruktury umožňují,

a) musí být zajištěna možnost odbavení cestujících jízdními doklady vminimálním rozsahu uvedeném v příloze č. 8 této Smlouvy, jakož i další služby v tarifních bodech, jejichž minimální rozsah je v této příloze uveden,
b) každý vlak musí být vybaven nejméně jedním členem vlakového doprovodu, který hovoří plynně česky a provádí prodej a kontrolu jízdních dokladů cestujících průběžně po celou dobu jízdy vlaku,
c) každý člen vlakového doprovodu musí být schopen poskytnout cestujícímu informace o spojení veřejnou železniční dopravou v rámci České republiky, o tarifu Dopravce i o jiných tarifech, které jsou ve vlacích tvořících Dopravní výkony uznávány,
d) každý člen vlakového doprovodu musí být označen jako pověřený zaměstnanec dopravce a
e) při prodeji jízdních dokladů ve vlaku nesmí být účtována cena jízdného zvýšená o přirážku za odbavení ve vlaku, Dopravce může stanovit výjimku z tohoto pravidla v případě, že cestující nastoupí v tarifním bodě, ve kterém je v době před odjezdem vlaku zajištěna možnost odbavení cestujících podle písmene a) a zároveň nepředloží jízdní doklad jiného železničního dopravce platný do této železniční stanice v době bezprostředně předcházející odjezdu vlaku.
f) zajistit přístupnost webových stránek pro zrakově postižené (intuitivní vyhledávání informací a důležité informace pro zrakově postižené v přístupném formátu),
g) zajistit přístupnost webových stránek pro sluchově postižené (intuitivní vyhledávání informací a důležité informace pro sluchově postižené v přístupném formátu),
h) zajistit zveřejnění informací o přístupnosti železničních stanic a zastávek, kde zastavují vlaky podle této Smlouvy, a rozsahu služeb pro cestující v dané stanici podle podkladů od provozovatele dráhy, popřípadě provozovatele zařízení služeb,
i) zveřejnit zásady k zajištění přístupnosti služby poskytované ve stanici pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace podle podkladů od provozovatele dráhy, popřípadě provozovatele zařízení služeb,
j) poskytovat informace, jak si mohou osoby se zdravotní postižením objednat přepravu (objednávkový systém zajišťující objednávku k přepravě osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace) ve stanovených lhůtách přes on-line prostředí, např. přes PC.

8. Dopravce se zavazuje zveřejnit na vlacích informaci, z níž vyplyne, že provoz spoje je spolufinancován ze státního rozpočtu na základě objednávky Ministerstva dopravy (dále jen „Publicita“), a to formou polepu na obou bočních stranách souprav vlaků (dále jen „Polep“) a v interiéru vozů na obrazovkách optického informačního systému. Dopravce je povinen zajistit Publicitu formou Polepu s výjimkou případů, když dojde z důvodu mimořádnosti ke změně oběhu souprav na vlacích (nehody, výluky, náhradní doprava, živelné pohromy). Dopravce je povinen zajistit Publicitu v interiéru vozů na obrazovkách optického informačního systému, pokud je tímto informačním systémem vůz vybaven, s výjimkou případů, když dojde z důvodu mimořádnosti ke změně oběhu souprav na vlacích (nehody, výluky, náhradní doprava, živelné pohromy), nebo když je do soupravy vlaku, nevybavené tímto informačním systémem, nad rámec pravidelného řazení vlaku mimořádně zařazen vůz informačním systémem vybavený.
Strašidlo - 27. 06. 2019 19:57
Amz: Z R8 se vezme určitě, když tam začne jezdit RegioJet, který na vozíčkáře a cyklisty z vysoka sere.
pd: Já bych to dělat mohl, mám prázdniny a mám základy programování. Mimochodem, Vagonweb je v PHP, že?Upraveno 1krát. Naposledy upravil Strašidlo (27. 06. 2019 19:59).
Pechar146 - 27. 06. 2019 19:46
Všiml sis Týpku, že si použil hned 3 mnou navržené vozy?smileys with beer
...tak to ta tvoje bránice asi zakrní..
Amz - 27. 06. 2019 18:42
Kdybyste si radši přečetli smlouvu na R18, tak vám je jasné, že tam minimálně to Bbdgmee236 být od 15.12.2019 MUSÍ a vezme se z R8 a asi R9. winking smiley
Týpek - 27. 06. 2019 18:38
Ach jo Pechare s tebou je to marný.
1.Nepomatuju si že by na rožnovce se jezdilo takhle a jestli myslíš s6 do Ostravy tak to je služební oddíl i pro vozíčkáře
2.Tvoje řazení Luhačovičáku je fakt hodně velký špatný. Já jsem to udělal takhle. A Bee 238 budou jezdit na R10.
3. TVOJE MYŠLENÍ JE FAKT HODNĚ MOC POSTÍŽENÝ. A AŽ SI VE VLAKU NESEDEŠ TAK SE TI BUDU POSMÍVAT .
pd - 27. 06. 2019 17:54
A co se týče přidávání nových vozidel do scifi řazení, tak na to asi delší dobu nebudu mít čas. Proto hledám dobrovolníka, který by si to vzal na starost. Bude přijímat hotové obrázky od jednotlivých autorů, dostane přístup přes FTP do složky, kam bude obrázky nahrávat, a v administraci pak nadefinuje nová vozidla (označení, piktogramy atd.). Důležité je, aby byl schopen obrázky upravit, aby odpovídaly technickým požadavkům. Např. ořez, když to někdo pošle nakreslené na velkém plátně a hlavně je třeba je uložit ve formátu gif s průhledným pozadím (pokud to takto nepřipraví autor obrázku, jakože to většinou nepřipraví). V Malování to nejde, já to dělám třeba ve photoshopu, ale jde to udělat i v online editoru www.photopea.com.
Případní zájemci nechť se mi ozvou na mail, děkuji.
pd - 27. 06. 2019 17:30
Kocicak (a ostatní): tohle vlákno bylo založené právě pro Pechara, aby neotravoval jinde. Viz první příspěvek. Kdo chce navrhovat řazení na vyšší úrovni, ať si tu založí vlastní vlákno. Když si do pravidel napíšete, že tam Pechar nebude psát, tak tam nebude psát.
Pechar146 - 27. 06. 2019 09:36
Zaujalo mě, že BDmsz441 je relativně frekventovaný.
Ale zklamalo mě, že Btu pochopil jediný člověk(ostatní s ním pracují jako s normálně rozchodným)
ABftz393, ačkoliv se jedná o náhradu syslů, pochopil pouze Jura(ale s Bdpee231 místo s Btz260)
Skromností se hýří s ABtz360, které někteří nasazují jako náhradu za (A)Bpee347.

Buď rád za Bz253 tak jak je, původně mělo mít 80 míst k sezení. Některé vlaky s ním nejsou špatné.
Dobré to je s Az153 a Az173. Obyčejně jezdí jako náhrada A149.(tak to bylo myšleno)
A co teprve ty lůžkové vozy...
WLAmz827, WLSRmee808,...
Elektrické jednotky...
671, 550, 480

Jen ten NAD...

Když jsem někdy v r.2016 navrhnul vysokorychlostní vůz 2.třídy s 80 místy k sezení - tak to bylo moc.
No prosím, a v r.2018 si naši (už 26 let bývalí) bratři vymyslí vůz s 11 řadami falešných oddílů, a žádnému to nevadí...

5 švestek? To spíš 5 kýblů švestek...
Ne, neboj se. Jedna z mála věcí, které mě naučilo naše školství je: Nevzdávej se!
Kocicak - 27. 06. 2019 08:41
1. To že ty nepotřebuješ neznamená, že se musej rušit. Někdo prostě chce mít jistotu, že bude sedět, nebo jen chce nějaká skupinka cestovat pohromadě.
2. Spousta tvých vozidel (např. Bz) stojí za h****
4. ZSSK Bmpz není rekonstruovaný, ale nový vůz. Není potřeba, aby místo na kola a vozíčkáře bylo v každém voze, ale měl by být aspoň 1 na vlaku.

Proto bych měl na tebe takovou mírumilovnou prosbu: Sbal si svých 5 švestek a vypadni na nějakej svůj blog.Upraveno 1krát. Naposledy upravil Kocicak (27. 06. 2019 09:26).
Pechar146 - 27. 06. 2019 08:04
Robe,
1. Ty máš nějakou zálibu v místenkách, patrně stejně silnou jako je já nepotřebuju.
2. Sice jsem možná vymyslel 50 vozidel(a na další čekám). Ale proč bych je nepoužil...(co ještě chybí)
3. Na některých rychlících sice možná jezdí Bbdgmee236, 843, 471 - ale na Ex1 jsem se s vozem pro vozíčkáře ještě nesetkal(a bylo hodně, s čím ano, jmenovitě Bee273). Na hradeckých rychlících taky žádné vozy pro vozíčkáře nevidím(tam občas jezdí spíše AB349 nebo A149 místo (A)Bpee347)
3b. Když jsem jel naposledy Radhoštěm, tak se na mě z toho krajního oddílu pro vozíčkáře tlemila průvodčí, obklopená balíčky tehdy ještě existujícího Kurýru.

4. Co myslíte, jak je to s uspořádáním míst u ZSSK Bmpz? Všimli jste si, že je to nově zrekonstruovaný vůz, ale já v něm neviděl ani plošinu pro vozíčkáře, ani háky na kola?
Rob193 - 26. 06. 2019 22:55
Pokud chce pracovat s reálným počtem vozů, ať nepoužívá smyšlené vozy...
Firebird96 - 26. 06. 2019 22:51
Pánové já se mu ani nedivím, že tam nedává vozy pro vozíčkáře, protože jich je málo a ČD žádné ani kupovat nebude.
Rob193 - 26. 06. 2019 18:45
Patlaniny děláš pořád. Máš zřejmě mentální poruchu, když ti několikrát říkám(e), že máš řadit vůz pro vozíčkáře a ty ho tam pořád nedáš... Protože jsem neschopný si koupit místenku, nebude ji mít nikdo - takhle ty uvažuješ při psaní „mimo rezervační systém“? jinak si to nedovedu vysvětlit. Snížení kvality EC pod úroveň Os a Sp opravdu napadne jen mentálně postiženého člověka.
Kocicak - 26. 06. 2019 18:01
Jenže ty vymejšlíš nesmysly i teď...
Pechar146 - 26. 06. 2019 17:13
Ale v pohodě, já dřív taky vymejšlel nesmysly, třeba takové
Pechar146 - 26. 06. 2019 17:02
Robe, to já taky - ale aby s přesunutím nádraží v Jihlavě zmizely uvratě...
Ty patlaniny si vyprošuju, protože moje řazení jsou obvykle jeden celek(!), například tohle
Já to taky myslím pro nedávnou minulost(žádná 150 už určitě není zelená, poslední myslím byla 150.209), ale pro budoucnost mám řazení tady, ale zároveň tady.
Rob193 - 26. 06. 2019 16:17
Pechare, ty tu děláš nějaký „ach jo“ na Strašidlo, přitom jsou jeho řazení mnohem smysluplnější, než ty tvoje nesmyslné patlaniny.

Osobně bych ale R11 rozdělil na samostatné vlaky Plzeň - ČB a ČB - Brno.Upraveno 1krát. Naposledy upravil Rob193 (26. 06. 2019 16:19).
Strana: 9 z 54 Předchozí První 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Poslední Následující

Vaše jméno:
Váš email:
Předmět:
Přílohy: Přiložit soubor
 • Platné typy příloh: jpg, jpeg, pdf, gif, png
 • Žádný soubor nesmí být větší než 300 KB
 • Všechny soubory nemůžou mít dohromady více než 2.93 MB
 • Můžete přiložit ještě 200 soubor(y|ů)
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 **  ** **   ** ******** **   ** ******** 
 **  **  **   **   **   **   ** **   ** 
 ** **  **   **   **   **   ** **   ** 
 *****   **   **   **   ********* **   ** 
 ** **   **  **   **   **   ** **   ** 
 **  **   ** **    **   **   ** **   ** 
 **  **   ***    **   **   ** ******** 

www.vagonweb.cz

This forum powered by Phorum.